Programma's

Verkeer, vervoer en water

Verkeer, vervoer en water

Inleiding

Het programma verkeer, vervoer en water levert een bijdrage aan twee kernwaarden uit onze strategische toekomstvisie. Het gaat dan om de kernwaarden 'een duurzame leefomgeving met unieke waarden' en 'een bereikbare en bedrijvige gemeente'. Een duurzame leefomgeving met unieke waarden hangt samen met een goede bereikbaarheid van de gemeente. Om de huidige economische ontwikkeling verder te versterken, dient de bereikbaarheid van Stein verder geoptimaliseerd te worden.

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken ?

Een bedrijvige gemeente in een duurzame leefomgeving met unieke waarden hangt samen met een goede bereikbaarheid van de gemeente Stein. Door onze goede geografische ligging aan diverse snel en -waterwegen hebben wij zowel een goed woon -en leef klimaat alsmede een gunstig economisch klimaat. Om dit te behouden en te versterken blijven we investeren in de bereikbaarheid van Stein en wordt onze infrastructuur verder geoptimaliseerd. Veiligheid en aandacht voor ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit zijn daarbij belangrijke speerpunten.

Bezuinigingen

Bezuinigingen 

2021

2022

2023

2024

Budget wegvoorzieningen 

5.000

5.000

5.000

5.000

Verkeerseducatie

7.500

7.500

7.500

7.500

Aframen Dorpsschouwen budget

25.000

25.000

25.000

25.000

Verhogen tarieven inritvergunningen

15.000

15.000

15.000

15.000

Kapitaallasten middenvariant investeringen

42.500

124.000

145.075

312.117

       - Correctie urendoorrekening aan investeringen

-10.000

-20.000

-45.000

Legeskosten GPK meer kostendekkend maken

4.000

5.700

7.500

9.300

Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat

99.000

172.200

185.075

328.917

Wat gaan we er voor doen?

Lasten, baten en saldo

Lasten

4.223.185

6,4 %

Baten

303.625

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30