Bijlagen

Bijlage I Overzicht Formatie

Bijlage I Overzicht Formatie

2020

2021

Omschrijving

FTE

Pers.

FTE

Pers.

Griffie

2,00

3

2,00

3

Hoofdafdeling Secretaris

6,93

10

7,11

10

Hoofdafdeling Concerncontrol

6,00

6

6,00

6

Hoofdafdeling Bedrijfsvoering

31,21

34

30,32

33

Hoofdafdeling MRO

44,25

49

49,45

51

Hoofdafdeling W&I

29,14

34

15,95

17

Hoofdafdeling Dienstverlening

28,29

37

28,02

34

Bovenformatief

0,00

0

1,00

1

Totaal ambtelijk apparaat

147,82

173

139,85

155

Raadsleden

21

21

College B&W *

5,20

6

5,20 *

6

Totaal Gewezen Wethouders

8

8

* In het kader van de ombuigingen en beheersmaatregelen wordt de wethoudersformatie na
   de verkiezingen van 2022 verlaagd.

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30