Financiële begroting

EMU saldo

EMU saldo

T-1

T

T+1

T+2

T+3

2020

2021

2022

2023

2024

Omschrijving

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Volgens begroting 2020 incl. berap

Volgens begroting 2021

Volgens begroting 2021

Volgens begroting 2021

Volgens begroting 2021

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-7.463

-2.024

-832

10

368

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

11.275

4.068

-947

-31

-2.457

3.

Mutatie voorzieningen

-695

109

200

67

-166

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

0

0

0

0

0

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-19.433

-5.983

315

108

2.660

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30