Financiële begroting

Overzicht stelposten totaal

Overzicht stelposten totaal

Mutaties stelposten

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stelpost loonstijgingen

-156

-312

-468

-627

Stelpost participatiebedrijf

83

119

156

193

Onderuitputting kapitaallasten

50

50

50

50

Stelpost bezuinigingen accommodaties

19

14

15

15

Stelpost herbezetting OR

-33

-33

-32

-32

Stelpost verkoop verlof

-40

-40

-40

-40

Stelpost flexibele beloning

-28

-28

-28

-28

Stelpost ziek en piekpot

-312

-312

-312

-312

Stelpost formatie College

0

44

88

88

Stelpost taxaties verzekerde objecten

-26

-36

-26

-26

Stelpost Jeugd extra middelen

0

407

407

407

Stelpost KPMG Wmo

28

55

55

55

Stelpost KPMG Jeugd

243

335

335

335

Totaal

-174

264

200

78

Bovengenoemde stelposten kunnen onderverdeeld worden in taakstellende stelposten en stelposten die nog niet specifiek toebedeeld kunnen worden aan programma's. De taakstellende stelposten zijn:
- stelpost participatiebedrijf,
- stelpost bezuinigingen accommodaties,
- stelpost formatie College,
- stelpost KPMG Wmo,
- stelpost KPMG Jeugd.

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30