Bijlagen

Bijlage III Overzicht subsidies

Bijlage III Overzicht subsidies

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Inkomensoverd overig waarderingssubsidie

299

300

296

296

Inkomensoverd maats activiteitensubsidie

42

42

42

42

Inkomensoverd subsidie prof instelling

1.122

1.089

1.103

1.103

Inkomensoverdr ondersteuningssubsidie

162

162

162

162

Inkomensoverdr evenementensubsidie

95

95

95

95

Inkomensoverdr eigen kracht

50

0

0

0

Totaal

1.770

1.688

1.697

1.697

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30