Financiële begroting

Overzicht bezuinigingen totaal

Overzicht bezuinigingen totaal

Bezuinigingen 

2021

2022

2023

2024

Budget wegvoorzieningen 

5.000

5.000

5.000

5.000

Verkeerseducatie

7.500

7.500

7.500

7.500

Aframen Dorpsschouwen budget

25.000

25.000

25.000

25.000

Verhogen tarieven inritvergunningen

15.000

15.000

15.000

15.000

Kapitaallasten middenvariant investeringen

42.500

124.000

145.075

312.117

       - Correctie urendoorrekening aan investeringen

-10.000

-20.000

-45.000

Legeskosten GPK meer kostendekkend maken

4.000

5.700

7.500

9.300

Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat

99.000

172.200

185.075

328.917

Bezuinigingen 

2021

2022

2023

2024

Beëindigen samenwerking parkmanagement

18.000

18.000

18.000

18.000

Aframen budget toekomstvisie haven Stein

15.000

Herzien werkbudget toerisme

25.000

25.000

25.000

Totaal programma Economie

33.000

43.000

43.000

43.000

Bezuinigingen 

2021

2022

2023

2024

Korten bijdrage stichting Kindante - LEA

17.000

57.345

57.345

57.345

Totaal programma Onderwijs

17.000

57.345

57.345

57.345

Bezuinigingen 

2021

2022

2023

2024

Budget muziekonderwijs

60.000

60.000

60.000

60.000

Kunst openbare ruimte 

50.000

50.000

50.000

Budget monumenten dag

978

978

978

978

Bijstellen budget bibliotheekwerk

22.000

22.000

22.000

22.000

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie

82.978

132.978

132.978

132.978

Bezuinigingen 

2021

2022

2023

2024

Wijk en buurtopbouw (dorpsbudgetten)

3.100

3.100

3.100

3.100

PIW

50.000

50.000

50.000

MEE

83.000

83.000

83.000

83.000

Mantelzorg

1.500

1.500

1.500

GIPS

2.000

2.000

2.000

2.000

Buddyzorg

2.399

2.399

2.399

2.399

THC de Brug

7.600

19.000

38.000

38.000

Regionale subsidie Levanto

2.940

2.940

2.940

2.940

Slachtofferhulp

509

509

509

509

Hulp in Praktijk

500

500

500

500

Week van…

3.000

3.000

3.000

3.000

Sociale inclusie

5.000

7.500

10.000

10.000

Taalontmoetingen

2.400

2.400

2.400

2.400

Vluchtelingenwerk

2.445

2.445

2.445

Bijzondere bijstand bewindvoering

9.600

9.600

9.600

9.600

IOAW en algemene bijstand

30.000

30.000

30.000

30.000

Tegemoetkoming ziektekostenverzekering

18.000

18.000

18.000

18.000

Sociale werkvoorziening

30.000

60.000

90.000

90.000

Experimenteerbudget

21.000

21.000

21.000

21.000

Aansluiting WLZ

27.378

27.378

27.378

27.378

Nazorg

38.930

38.930

38.930

38.930

Aanbesteding begeleiding

17.000

17.000

17.000

Cliëntervaringsonderzoek

3.000

3.000

3.000

3.000

Kwartaalrapportage

3.500

3.500

3.500

3.500

Contract- en leveranciersmanagement

1.160

1.160

1.160

1.160

Taakstelling KPMG Wmo

27.500

55.000

55.000

55.000

Huishoudelijke hulp

20.000

40.000

60.000

60.000

PGB-budgetten

48.000

48.000

48.000

48.000

Collectief vervoer (Omnibuzz)

7.287

7.287

7.287

7.287

Individueel vervoer

1.356

4.746

8.136

10.000

Woningaanpassingen

2.000

4.000

6.000

6.000

Eigen bijdrage 

4.560

4.560

Voordeel zorg door POH

120.000

240.000

360.000

360.000

Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH)

-23.000

-23.000

-23.000

Geïndiceerde jeugdhulp

59.000

59.000

59.000

59.000

Aanbesteding Jeugd

180.000

180.000

Taakstelling KPMG Jeugd

92.500

185.000

185.000

185.000

Taakstelling college 3 PM posten van KPMG rapport (VT, ketenaanbieders, Gastenhof)

150.000

150.000

150.000

150.000

Inloop GGZ

17.000

17.000

17.000

17.000

Totaal programma Sociaal Domein

839.659

1.196.894

1.578.344

1.580.208

Bezuinigingen 

2021

2022

2023

2024

Budget duurzaamheid

70.000

Totaal programma Volksgezondheid en milieu

70.000

0

0

0

Bezuinigingen 

2021

2022

2023

2024

Budget raad

3.800

3.800

3.800

3.800

Terugdraaien extra formatie college

44.000

88.000

88.000

Opleiding college social media

3.000

3.000

3.000

3.000

Budget informatiebeveiliging

5.000

25.000

5.000

5.000

Huis van de burger 1 x per 4 jaar

8.000

8.000

8.000

Ontwikkeling narrowcasting

5.000

Abonnementskosten narrow casting

3.000

3.000

3.000

3.000

Opheffen potje overige werkzaamheden communicatie

2.350

2.350

2.350

1.500

Afschaffen coproducties Bie Os

10.000

10.000

10.000

10.000

Opleidingsbudget 

50.000

50.000

50.000

50.000

Budget afdelingsuitjes vrijvallen

7.000

7.000

7.000

7.000

Terugdraaien lastenverlichting nullijn (indexering)

117.249

228.343

246.724

250.696

lidmaatschap FAMO

400

400

400

400

MRO werkbudget

6.800

6.800

6.800

6.800

Stelpost loonstijgingen aanpassen van 2% naar 1,5%

51.000

103.000

156.000

208.000

Post onvoorzien

50.000

75.000

75.000

75.000

Totaal programma Bestuur en ondersteuning

322.599

569.693

657.074

720.196

TOTAAL

1.464.236

2.17.112

2.653.816

2.862.644

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30